śledzenie - grywalizacja

rgbstock.com / opinto

Mashable ogłosił listę siedmiu trendów technologicznych 2014 r.

  1. Smart Home – czyli dom, który (a raczej różne jego systemy) jest podłączony do sieci i rozmaitymi elementami można sterować na odległość za pomocą smartfona. Umożliwia to również programowanie „sekwencji powitanych” (np. po powrocie z pracy jesteśmy witani zapalonymi światłami i świeżą kawą), natychmiastowe informowanie właściciela o awariach a nawet „zgłaszanie” (i nierzadko uzupełnianie z pomocą internetowych supermarketów) przez lodówkę braków w zaopatrzeniu.
  2. Odzyskiwanie prywatności – 2013 r. pokazał, jak bardzo nasza prywatność jest iluzoryczna. W 2014 r. ludzie będą bardziej naciskać nie tylko na generalne zmiany prawne w tym zakresie, ale również na poszczególnych dostawców usług, aby zastosowali metody skuteczniejszej ochrony swoich użytkowników.
  3. Reklama będzie wszędzie – reklamy, szczególnie w mediach, coraz częściej będą zamieszczane metodą lokowania produktu, np. poprzez umieszczanie w tekstach wypowiadanych przez bohaterów serialu żartów – scenariusze odcinków budowane będą wokół reklamowanych produktów.
  4. Wojny serwerów cloud – wraz z upowszechnianiem się korzystania z chmury, użytkownicy będą coraz częściej potrzebować większej przestrzeni dyskowej niż standardowe 5-20 GB oferowane wraz z rozmaitymi urządzeniami mobilnymi. Może to zaskutkować wojną cenową, dzięki czemu ceny zostaną znacznie obniżone oraz znacząco spadnie sprzedaż lokalnych dysków twardych.
  5. 4K Content – wysoka rozdzielczość filmów i grafiki komputerowej 4K (4 tys. pikseli poziomo) zapewnia obecnie najwyższą dostępną jakość obrazu. W 2014 r. standard ten będzie się upowszechniał, wraz ze spadkiem cen za urządzenia oferujące tego typu jakość.
  6. Wojny dronów – prawdopodobnie więcej dostawców (oprócz Amazon) będzie rozpracowywać dostarczanie przesyłek za pomocą dronów. Nie będzie to łatwe ze względu na konieczność uwzględnienia wymogów klientów odnośnie bezpieczeństwa dostawy i prywatności.
  7. Postępy nanotechniki – nanotechnologia z rozważań teoretycznych przekształciła się w dziedzinę o praktycznych zastosowaniach, szczególnie medycznych. W 2014 r. ta gałąź technologii będzie odnotowywać dynamiczny rozwój.

Enterprise Gamification Sp. z o.o.

www.grywalizacja24.pl