szkoła w chmurze - grywalizacja

Przy wsparciu firmy Microsoft w podwarszawskich Ząbkach powstała modelowa Szkoła w Chmurze.

Szkoła wyposażona jest w odpowiednie narzędzia, infrastrukturę, specjalistyczne aplikacje wspierające pracę nauczycieli, treści, zasoby. Posiada także doskonale przygotowaną kadrę. Sam projekt realizowany jest przez gminę od kilku lat, jednak w tym roku przeszkolono nauczycieli i rozpoczęto pilotażowy program polegający na wyposażeniu uczniów i nauczycielu jednej w tablety, które wykorzystywane są podczas zajęć w szkole oraz w domach, w trakcie odrabiania lekcji.

Na tablety przygotowane zostały również materiały edukacyjne. Podręczniki, z których korzystają uczniowie, zawierają materiały dodatkowe na platformie edukacyjnej. Naukę języków obcych wspiera platforma edukacyjna z ćwiczeniami dostępnymi online.

Nauka z wykorzystaniem nowych technologii sprawia, że dzieci chętniej angażują się w zajęcia i są bardziej aktywne podczas lekcji.  Uczniowie, dzięki nowym technologiom, mogą brać udział w zajęciach nie wychodząc domu, co jest sporym udogodnieniem dla osób uczących się w trybie zdalnym.


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl