system binarny - grywalizacja

rgbstock / jaylopez

Współcześnie używany system binarny został opracowany w 1679 r. przez Gottfrieda Leibniza, niemieckiego filozofa, matematyka, prawnika, inżyniera?mechanika, fizyka, historyka i dyplomatę. Jakkolwiek już dużo wcześniej używano różnych koncepcji tego systemu ? w rozmaitych celach i w oddalonych od siebie miejscach świata.

System binarny (dwójkowy, zero-jedynkowy) to koncepca zapisu liczb przy użyciu wyłącnie dwóch cyfr: zera i jedynki. W połowie XX w. amerykański matematyk, Claude Shannon, dowiódł, że za pomocą systemu dwójkowego można przedstawić dowolną informację. To stało się podstawą cyfryzacji, czyli utrwalaniu i przechowywaniu w zapisie cyfrowym tekstów, obrazów i dźwięków.


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl