logo_strategy_simulationStrategy Simulation to zaawansowana symulacja biznesowa, ucząca zarządzania strategicznego. Dzięki udziałowi w tej grze uczestnicy praktycznie doświadczą oraz zrozumieją czym jest zarządzanie strategiczne, jakie są główne funkcje przedsiębiorstwa oraz jakie kategorie decyzji podejmuje się na poziomie strategicznym. Podczas gry uczestnicy sami będą podejmować wiele decyzji o charakterze strategicznym ? stworzą i wdrożą własną strategię.

Cele gry

  • Poznanie metod analizy strategicznej i wdrażania strategii w praktyce.
  • Zrozumienie zasad wyceny przedsiębiorstwa i poznanie czynników wpływających na jego wartość.
  • Poznanie konsekwencji działań wynikających z przeprowadzenia fuzji lub przejęć.
  • Doświadczenie jak strategiczne decyzje finansowe i niefinansowe wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.Strategy Simulation

Grupa docelowa

Wyższa i średnia kadra menedżerska, specjaliści oraz wszyscy pracownicy, którzy powinni:

  • POZNAĆ zależności pomiędzy funkcjami i działami w organizacji.
  • ZROZUMIEĆ jak różne decyzje strategiczne wpływają na funkcjonowanie i powodzenie biznesu.
  • PRZEĆWICZYĆ tworzenie i realizowanie strategii oraz dowiedzieć sie jak przedsiębiorstwo działa w długim okresie

Struktura symulacji

Uczestnicy podzieleni zostają na 3-6 rywalizujących zespołów. Każdy zespół otrzymuje taki sam zestaw informacji, rekwizytów i zasobów. Każdy zespół ma taki sam cel ? maksymalizacja wartości firmy.

Gra jest grą nielosową, bazującą na analizie danych i trafnym wnioskowaniu oraz podejmowaniu decyzji.

Rozgrywka to kilka powtarzalnych rund. Po każdej z nich następuje podsumowanie wyników, wykład merytoryczny nt zdarzeń i mechanizmów rynkowych zaistniałych w grze oraz warsztat praktyczny, w którym uczestnicy pracują na konkretnych narzędziach, już w odniesieniu do realnych sytuacji ze swojej codziennej pracy.

W każdej następnej rundzie uczestnicy podejmują decyzje bazując na zdobytym doświadczeniu i wiedzy, dzięki temu są w stanie lepiej zarządzać i uzyskiwać lepsze wyniki.

Czas trwania ? 2 dni szkoleniowe

Training Partners sp. z o.o.

ul. Jasna 31B, 44-122 Gliwice

tel. 32 332 74 30,

trenerzy@trenerzy.pl