szachy - grywalizacjaBadacze University of Phoenix przeprowadzili sondaż, w którym okazało się, że jedynie 24% pracowników, którzy mieli okazję pracować w grupach, preferuje tę formę pracy. 36% młodszych pracowników w wieku osób studiujących, którzy zdają sobie sprawę z potrzeby wykonywania pracy grupowej, mimo wszystko wolałoby wykonywać pracę samodzielnie przez cały czas.

Jednym z powodów takich wyników statystycznych jest potencjalna negatywna dynamika pracy grupowej. Aż 68% badanych, którzy kiedykolwiek wykonywali pracę grupową, przyznaje, że byli częścią dysfunkcyjnej drużyny, w obrębie której trudniej było wykonywać działania zbiorowe niż w przypadku, gdyby miały zostać one zrealizowane samodzielnie.

Czterdzieści procent pracowników, którzy działali i realizowali cele w obrębie grupy doświadczyło lub było świadkami werbalnej konfrontacji pomiędzy członkami zespołu, a aż 15% badanych przyznało, że konfrontacja werbalna obróciła się w spór fizyczny. Kolejne 40% badanych było świadkami wzajemnego obarczania się winą za nieudane działania wśród członków grupy, a 32% stwierdziło, że jeden z członków zespołu rozsiewał nieprawdziwe informacje na temat innego uczestnika działań grupowych.

?Pracodawcy i przyszli pracownicy powinni być odpowiednio wyedukowani, by sprostać dynamice pracy grupowej w danej organizacji,? powiedział Dr Bill Pepicello, rektor University of Phoenix. Praca grupowa, wbrew pozorom, stawia wiele wyzwań przed członkami grupy i ? jak pokazuje sondaż ? niewiele osób potrafi odnaleźć się w takiej sytuacji bez uprzedniego zdobycia odpowiedniego wykształcenia w tej dziedzinie.

Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl