ucho - grywalizacja

rgbstock.com / priges_m

Okazuje się, że bardziej wpływowe od perswazyjnego mówienia jest słuchanie nawigujące ? posiada ono silniejszą moc, niż jakiekolwiek inne sposoby wywierania wpływu na innych.

Słuchanie nawigujące to takie sposób prowadzenia rozmowy, który skoncentrowany jest na obu rozmówcach. Oznacza to, że jedna z osób nie słucha drugiej tylko po to, aby wyrazić swoje zdanie. Gdy osoba mówiąca zauważy, że druga osoba słucha jej tylko po to, aby móc przekazać co myśli niezależnie od tego co jest treścią jej przekazu, buduje mur. Słuchanie tylko po to, aby obronić następnie swój punkt widzenia jest przez drugą osobę zauważone i kreuje egocentryczny typ rozmowy, w którym niezależnie od tego co się powie, nie jest to brane pod uwagę przez rozmówcę.

Słuchanie nawigujące jest czymś innym. Jest braniem pod uwagę tego, co nasz rozmówca ma do powiedzenia i konstruktywnym odnoszeniem się do tego, co mówi. Okazywanie tego, że zauważamy i rozumiemy treści, które chce przekazać nam nasz rozmówca prowadzi do tworzenia więzi pomiędzy nami a nim, wobec której żadna ze stron nie chce się buntować, tylko po to by wyrazić swoje egocentryczne nastawienie, ale chce podtrzymywać nawiązaną relację. Dzięki tej więzi możemy stopniowo nawigować innych w kierunku naszego toku myślenia, bez wywoływania w nich oporu.


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl