mail - grywalizacja

rgbstock.com / jwgeertsma

Personalizowanie przekazu reklamowego przynosi firmom wymierne korzyści. Dzieje się tak również w przypadku marketingu mailingowego. Dostarczanie potencjalnym klientom treści, które mogą zainteresować ich bardziej powoduje zwiększenie chęci dowiadywania się więcej na temat danych produktów lub usług. Treści, które mogą wzbudzić w konsumentach ciekawość mogą zostać opracowane na bazie wielu zmiennych. Są nimi: zakres zainteresowań grupy docelowej, dopasowane są do ich grupy wiekowej, do miejsca zamieszkania i pracy, do ukończonych studiów, do rodzaju słuchanej przez nich muzyki, przeczytanych książek czy sposobów na spędzanie wolnego czasu i realizowanie pasji.

Firma Mailchimp zmierzyła efekty personalizowania e-maili reklamowych. Spersonalizowane e-maile, które zostały uporządkowane na podstawie wysegmentowanych list mailingowych, zwiększają otwieralność e-maili aż o 14,4 procent. O 14,9 procent wzrasta także współczynnik kliknięć CTR (click-through rate) w porównaniu z niesegmentowanymi listami mailingowymi, niedopasowanymi do osobowości i zainteresowań odbiorców.


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl