starszy człowiek - grywalizacja

rgbstock.com / coloniera

Wg badania przeprowadzonego przez Deloitte, na dojrzałych rynkach tablety przestały być gadżetem kupowanym przez miłośników nowinek i coraz częściej nabywane są również przez innych użytkowników. Rośnie liczba użytkowników urządzeń tego typu pośród osób powyżej 55. roku życia. Co ciekawe, wzrost ogólnej liczby posiadaczy urządzeń mobilnych nie jest skorelowany z przyrostem liczby ściąganych aplikacji.

Interesujące jest porównanie odsetka wszystkich posiadaczy telefonów komórkowych, które korzystają również z tabletu w danym kraju z odsetkiem takich osób powyżej 55 roku życia oraz tak samo określonych odsetków posiadaczy smarfonów, którzy nigdy nie ściągnęli na swoje urządzenie żadnej aplikacji.

urządzenia mobilne - grywalizacja


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl