grywalizacja

rgbstock / SisCiel

Według Experian Marketing Services i opublikowanym przez nich raporcie 2014 Digital Marketer, sześćdziesiąt jeden procent respondentów twierdzi, że najważniejszym wyzwaniem biznesowym jest zarządzanie zebranymi danymi marketingowymi. Raport, idąc tym tropem, definiuje także przyczyny, które według uczestników badania wpływają na obniżenie jakości danych. Dla więcej niż połowy respondentów, to jest pięćdziesięciu dziewięciu procent, przyczyną główną jest ?ludzki błąd?. Kolejnym powodem sprawiającym, że dane marketingowe mają niską jakość jest ?brak wewnętrznej komunikacji pomiędzy poszczególnymi departamentami.? Dla dwudziestu czterech procent badanych ważnym powodem jest także ?nieadekwatna strategia zarządzania danymi.? Dla dwudziestu dwóch procent przyczyną, obniżającą jakość danych jest ?brak wewnętrznych źródeł manualnych.? Dwadzieścia procent zrzuca winę na niewystarczający budżet zebrany na potrzeby kolekcjonowania informacji. O pięć procent mniej twierdzi, że przyczyną jest ?nieadekwatne zarządzanie wsparciem na poziomie senior.? Pięć procent nie wie, co stanowi powód. 


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl