sms - grywalizacja

rgbstock.com / lusi

Jak wynika z raportu Pew Reserarch Center, będącego podsumowaniem badania przeprowadzonego w lutym br. na próbie 2.000 Amerykanów w wieku 18-33 lat, „Ygreki” trzymają się z dala od polityki, religii i… małżeństwa.

Połowa millennialsów postrzega samych siebie jako osoby niezależne polityczne. 30% przedstawicieli tego pokolenia nie uważa się za związanych z jakąkolwiek religią. Jak podkreślają przedstawiciele Pew Reserarch Center, jest to najwyższy odsetek od kiedy ośrodek przeprowadza tego typu badania. Dodatkowo, millennialsi nie dążą do stabilizacji małżeńskiej – tylko nieco ponad 1/4 z nich wzięła ślub.

Jednocześnie „Ygreki”, częściej niż przedstawiciele innych pokoleń, głosują na Partię Demokratyczną. Mają także zdecydowanie liberalniejsze poglądy w wielu kwestiach politycznych i społecznych.


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl