CIPD - grywalizacjaWedług raportu opublikowanego przez CIPD, poprzez postawienie na intraprzedsiębiorczość w biznesie, duże firmy mogłyby pomóc swoim pracownikom przystostwać się do intraprzedsiębiorczych zachowań i nawyków, które wzmagają innowacyjność i rozwój przedsiębiorstw.

Termin rozpowszechniony jako ?intraprzedsiębiorczość? został ukuty przez konsultanta do spraw marketingu Gifforda Pinchota i jest obecnie często używany przez firmy, które dążą do uaktywnienia jak największej ilości świeżych i innowacyjnych koncepcji, przyczyniających się do ich rozwoju. Intraprzedsiębiorczość ma za zadanie skonstruowanie pracownikom dużych firm pola do realizacji pomysłów wykreowanych przez nich samych.

Badanie CIPD dowiodło, że 37% zatrudnionych byłoby gotowych podjąć się szansy wykorzystania mechanizmów intraprzedsiębiorczości, ale tylko 12% pracodawców zachęcałoby i wspomagało tego rodzaju działania. CIPD jednocześnie namawia pracodawców do rozważenia zysków, które dodatkowo mogłyby zostać wniesione w momencie przyjęcia intraprzedsiębiorczej postawy w prowadzeniu firmy.

Claire McCartney, doradca do spraw badań CIPD stwierdził, że ?nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że odnoszenie sukcesów przez firmy jest zależne od innowacyjnych pomysłów i logicznej strategii rynkowej, ale ten raport pokazuje że dobre zarządzanie zasobami ludzkimi jest kluczowe w dalszej pomyślnej drodze każdej firmy.?

Enterprise Gamification Sp. z o.o.

www.grywalizacja24.pl