cubiks - grywalizacjaW badaniu przeprowadzonym przez biuro konsultingowe Cubiks, w którym uczestniczyło 500 osób z 54 krajów, okazało się, że 59% firm odrzuciło potencjalnych kandydatów do pracy w oparciu o ich kulturowe niedopasowanie.

Niemal jedna trzecia (32%) respondentów stwierdziła, że ich firma systematycznie i skrupulatnie mierzy te wartości. 54% badanych przyznało, że ich przedsiębiorstwa mają jasną i wyraźnie sprecyzowaną definicję wewnątrzorganizacyjnej kultury.

85% respondentów zgodziło się z faktem, że kulturowe dopasowanie jest trudniejsze do zmierzenia niż dopasowanie do konkretnej pracy. 75% przyznało z kolei, że kulturowe niedopasowanie jest trudniejsze do przezwyciężenia w celu kontynuacji pracy zgodnie z wewntrzną kulturą firmy.

?Wyniki tego badania sugerują, że wiele organizacji wciąż musi poświęcić czas na dopracowanie implementacji efektywnych i solidnych procesów oszacowywania stopnia kulturowego dopasowania, szczególnie w momencie, gdy tak znaczna liczba pracodawców nie posiada jednoznacznych definicji swojej kultury w miejscu pracy,? powiedział CEO Cubiks Martin Smith.

Rozmowy rekrutacyjne przeprowadzone bezpośrednio z potencjalnymi pracownikami były dotychczas najbardziej powszechną metodą oszacowywania kulturowego dopasowania. Wykorzystuje się do tego celu także kwestionariusze kulturowego dopasowania, choć ich powszechność jest znacznie mniejsza.

Enterprise Gamification Sp. z o.o.

www.grywalizacja24.pl