punktacja

Grywalizacja to nie tylko system punktowy, aczkolwiek sprawa punktowania ma znaczenie kluczowe i nierzadko przesądza o sukcesie lub porażce całej grywalizacji.

Otrzymanie punktu jest pozytywnym wzmocnieniem uczestnika. Ma charakter wynagrodzenia za podjęte wyzwanie, wysiłek, zrealizowane zadanie ? jest formą docenienia.

Pomimo tego, że samo przyznawanie punktów jest motywowaniem zewnętrznym, to ich odpowiednie ułożenie rozwija w ?graczach? motywację wewnętrzną, przejawiającą się w wyraźnym dążeniu danej osoby do osiągania określonych wyników, ale nie rozumianych jako wyniki punktowe, ale w znaczeniu zwiększenia poczucia własnej wartości, spełnienia ambicji.

Tak więc odpowiednio zaprojektowane przyznawanie punktów (system punktowy) rozwija w ?graczach? motywację osiągnięć.

 

Punkty widoczne i nie widoczne dla wszystkich uczestników grywalizacji

Społecznicy na pewno preferują widoczną punktację dla wszystkich graczy. Dzięki niej mogą się pochwalić własnymi osiągnieciami, podglądać wyniki innych i porównywać wzajemne rezultaty. Niemniej jednak system punktowania niewidoczny dla innych uczestników może okazać się równie skuteczny, niż taki otwarty.

Dzieje się tak z kilku powodów. Po pierwsze, brak odniesienia do wyników innych, ale możliwość obserwowania własnych przyrostów punktowych, motywuje do zwiększenia aktywności ?na wszelki wypadek?, aby w momencie porównania wzajemnych efektów nie wypaść słabo.

Innym powodem jest toczona rywalizacja z samym sobą, nie przejmowanie się tym, że ktoś goni za nami, depcząc nam po piętach, lub ucieka do przodu, zwiększając coraz bardziej swój dystans. Nie widzimy, więc nie frustrujemy się taka ewentualnością i w pełni koncentrujemy się na własnych celach, własnych zadaniach.

Podglądanie punktacji innych graczy jest zdecydowanie mało motywujące, jeśli wśród naszych ?konkurentów? mamy w większości leni i mało ambitnych ?graczy?. Jeśli inni posuwają się do przodu powoli, bez specjalnych postępów, to my także nie specjalnie widzimy potrzebę specjalnego angażowania sił.

Tak wiec widoczny i niewidoczny system punktowania dla wszystkich graczy ma swoje plusy i minusy. Musimy więc dokładnie przeanalizować naszych uczestników, zdiagnozować co ich najbardziej motywuje, a dopiero potem wybrać te bardziej odpowiednią opcję, która będzie w większym stopniu stymulowała rozwój i aktywność ludzi.

Jawne systemy punktowe ? w jakich sytuacjach się sprawdzają

Najpopularniejsze jawne systemy punktowe występują w grach komputerowych. Za każdy ?zjedzony? obiekt otrzymujemy punkty, które wyskakują na ekranie, a następnie wpadają do puli naszych zdobyczy. Ostatecznie zakończona rozgrywka kończy się zazwyczaj prezentacją wyniku punktowego oraz naszym miejscem w rankingu (na tle innych graczy).

W wielu grach obserwujemy wzajemnie zdobywane punkty w trakcie samej gry, co jeszcze bardziej mobilizuje nas do działania, gonienia rywala lub zwiększania przewagi. W innych jawny jest tylko wynik ostateczny.

W jawnych systemach punktowych ważną rolę motywacyjną odgrywa możliwość poprawiania własnego wyniku. Dzięki temu, pomimo przegranej w pojedynczej rozgrywce, widzimy szansę na wygraną w kolejnej itd.

Jawny system punktowy ma na celu umożliwienie uczestnikom porównywania swoich aktywności z innymi. Dzięki temu otrzymujemy punkt odniesienia i możemy pracować nad poprawieniem własnych wyników lub wesprzeć osoby mniej aktywne.

Grywalizacja opiera się raczej na jawnych systemach punktowych. Aczkolwiek w ramach projektu zakłada niekiedy fragmentaryczne ?tajne rywalizowanie?. Taka ?cisza przedwyborcza? niekiedy stanowi niezłe koło napędowo ? nie wiemy co teraz robią inni, więc na wszelki wypadek trzeba działać?.

 

Enterprise Gamification Sp. z o.o.

www.grywalizacja24.pl