przyjaciele - grywalizacja

Psychologia pozytywna to zupełnie nowy kierunek we współczesnej psychologii. Skupia się ona na mocnych stronach człowieka. W psychologii pozytywnej kluczowe jest wywoływanie pozytywnych uczuć, podkreślanie dobrych cech i umiejętności w taki sposób, aby umożliwić jednostce swobodny rozwój. Symboliczne narodziny psychologii pozytywnej to 2000 rok. Do tego czasu psychologia była powszechnie postrzegana jako nauka zajmująca się identyfikacją zaburzeń czy diagnozą nieprawidłowości. Psychologia pozytywna aspiruje do zmiany tego stereotypu, tj. ma pomóc człowiekowi w osiągnięciu szczęścia i harmonii, ale poprzez leczenie nieprawidłowości i patologii, ale przez stymulację dobrych stanów. Najważniejszym osiągnięciem psychologii pozytywnej jest wyodrębnienie zjawiska przypływu (ang. flow).

Enterprise Gamification Sp. z o.o.

www.grywalizacja24.pl