heros - grywalizacjaIstnieje całe spektrum przepisów na efektywne zastosowanie grywalizacji. W skrócie, opierają się one na zrozumieniu faktu, że aby wzbudzić w jednostce chęć wykonania danej czynności należy wzbogacić dany proces o element gry i zabawy.

Znając ten mechanizm, trzeba także pamiętać o tym, aby nie nadużywać wiedzy na temat jego zastosowania i nie manipulować użytkownikami grywalizacyjnego systemu. Właściwe użycie grywalizacji przynosić powinno korzyści nie tylko przedsiębiorstwom czy markom, ale także samym uczestnikom zabawy. Psychologiczne uwarunkowania użytkowników jak chęć odczuwania dumy, naturalne dążenie do rywalizacji i współuczestnictwa w danej społeczności będą możliwe do osiągnięcia dzięki grywalizacji, gdy przemówi ona do najbardziej podstawowych potrzeb graczy. Specjalista grywalizacyjny Gabe Zichermann twierdzi, że grywalizacja to 75% psychologii, a tylko 25% technologii.

Model behawioralny Fogga wskazuje na trzy niezbędne czynniki, które leżą u podstaw każdego ludzkiego zachowania: motywację, umiejętności i czynnik wyzwalający. Należy pamiętać jednak, że wszystkie trzy wymienione wartości muszą zbiec się w tym samym czasie. Czynnik wyzwalający działanie musi pojawić się w czasie, gdy jednostka czuje się zmotywowana i posiada umiejętności. Motywacja jest wśród tych trzech faktorów najtrudniejszym do osiągnięcia spoiwem, w którym pomocne jest także dostarczanie pozytywnego feedbacku. Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę motywuje ludzi w sytuacji gry, gdy same punkty, odznaki i rankingi nie zdają już egzaminu.

Pętla feedbacku pozwala zrozumieć, co jest potrzebne do utrzymania motywacji jednostki. Składa się z czterech etapów:

  1. dowodów (danych) – np. zdobywanie punktów w czasie teraźniejszym na rowerze treningowym
  2. znaczenia (przetwarzanie danych) – rozumienia danych oraz przykładania do nich wartości
  3. konsekwencji (definiowanie danych) – rozumienia przyczynowości danych
  4. działania (wykorzystanie danych)

Dowodami powinny być realne, konkretne dane, które otrzymuje się w czasie teraźniejszym. Ten ostatni faktor odgrywa dużą rolę w nadawaniu dowodom realnego znaczenia. Tylko namacalne dowody dostarczane tu i teraz, sprawią, że będą miały znaczenie dla użytkownika systemu grywalizacyjnego. Doniosłość znaczenia, jakie przykładane będzie do dowodów jest wynikiem zrozumienia danych przez gracza. Konsekwencja czyli definiowanie danych wynika z kolei ze zrozumienia przyczynowości używanych informacji. Dlatego reguły gry muszą być klarowne i czytelne dla użytkownika systemu grywalizacyjnego. Prostota reguł zatem może być również czynnikiem motywującym oraz jednym ze sposobów na podtrzymanie zaangażowania.