Piramida potrzeb Abrahama Maslowa wbrew pozorom nie ma nic wspólnego z podróżami do Egiptu, ale jest jednym z fundamentalnych zagadnień poruszanych na studiach psychologicznych z serii ?wiedza, bez której nie można się obejść?. Piramida potrzeb Maslowa została opublikowana w 1943 roku w dokumencie zatytułowanym ?A Theory of Human Motivation? i dotyczy również wpływu, jaki mają potrzeby na motywację.

Piramida Maslowa pokazuje hierarchiczny układ potrzeb każdego człowieka, który uporządkowany jest logicznie od podstawy mającej najważniejsze znaczenie, po szczyt. Na dole piramidy znajdują się od potrzeby pierwszorzędne, bez których nikt z nas nie mógłby się obejść między innymi dlatego, że niezrealizowanie takich pobudek byłoby zagrożeniem dla życia lub zdrowia. Z kolei na szczycie konstrukcji mieszczą się potrzeby wysublimowane, nad którymi dopiero zaczynamy myśleć po spełnieniu potrzeb prymarnych.

Wiedza na temat piramidy potrzeb Maslowa może mieć wiele zastosowań. Wykorzystywana jest także w marketingu. Dzięki niej możesz łatwiej zdefiniować potrzeby swoich klientów, ocenić jaki typ osób będzie szablonowym konsumentem twoich produktów lub usług, przyjrzeć się bliżej psychologii twoich klientów, aby dostosować produkty i usługi do ich wymagań i w ten sposób zwiększyć zyski twojej firmy.

Jak wygląda piramida potrzeb? 

maslow - grywalizacja

Co oznaczają kategorie potrzeb w piramidzie Maslowa? 

Potrzeby fizjologiczne są najprostsze do zdefiniowania. Wiążą się z czynnościami, bez których nie można się obejść. Bezdyskusyjnie każdy z nas ma potrzebę oddychania, picia wody i napojów, czy wydalania. Choć podobno istnieją ludzie, którzy nie przyjmują pokarmów odżywiając się energią słoneczną, nie śpią, a zażywają wypoczynku na jawie, nie uprawiają seksu ponieważ stłumili w sobie popędy niskie, to znaczna większość populacji ludzkiej musi realizować również i takie potrzeby fizjologiczne. Do potrzeb fizjologicznych należy też utrzymywanie właściwej temperatury ciała poprzez dostarczanie organizmowi pożywienia, schronienia oraz okrycia wierzchniego.  Potrzeby znajdujące się u podstawy piramidy Maslowa są powszechnie spełnione w krajach wysoko rozwiniętych i są jedynymi, które mogą być całkowicie zrealizowane. Ponieważ potrzeby fizjologiczne są wciąż powracające, ludzie muszą realizować je codziennie na nowo.

Potrzeby bezpieczeństwa wiążą się z ochroną siebie i najbliższych, potrzebą posiadania schronienia, istnienia praw i porządku. Potrzeby bezpieczeństwa są zaspokojone, gdy w naszym życiu nie ma strachu, posiadamy wokół siebie ludzi dostarczających nam opiekę i wsparcie, oraz gdy w naszym życiu panuje spokój i wygoda. Gdy potrzeby fizjologiczne wraz z potrzebami bezpieczeństwa są zagwarantowane, dopiero wtedy możemy skupić się na realizowaniu potrzeb wyższych, które rozwijają się po okresie wczesnego dzieciństwa.

Potrzeba miłości i przynależności wiąże się z pragnieniem bycia zaakceptowanym, wydostaniem się poza samotność i staniem się częścią grupy. Według twórcy piramidy, na tym etapie zatrzymuje się większość z nas. Szukamy przyjaźni, trwałych znajomości, i drugiej połowy, aby być częścią rodziny i społeczności.

Potrzeba szacunku i uznania jest potrzebą uzyskania szacunku do samego siebie od innych osób, a także umiejętności szanowania siebie. Jest potrzebą posiadania pewności siebie związanej z akceptowaniem siebie i byciem akceptowanych przez swoje środowisko.

Ostatnia z potrzeb dotyczy samorealizacji czyli o rozwinięcia swoich umiejętności oraz czerpania radości z samorozwoju i realizowania swojego potencjału. Według Maslowa ludzie, którzy osiągnęli ten poziom są ?w pełni ludzcy?, jednak zauważył on też, że tylko dwa procent całej populacji jest samozrealizowana.


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl