mobile - grywalizacja

rgbstock.com / lusi

Zgodnie z wynikami przeprowadzonego niedawno w Wielkiej Brytanii badania, rośnie popularność Internetu mobilnego pośród użytkowników telefonii komórkowej czwartej generacji (4G), choć nadal preferowanym sposobem dostępu do Sieci w przypadku dłuższych połączeń są szerokopasmowe łącza tradycyjne.

Ponad połowa brytyjskich użytkowników 4G deklaruje, że od czasu przejście na nową usługę częściej korzysta z Internetu mobilnego. Ponad 1/3 spośród tych osób zadeklarowała również chętniejsze korzystanie z usług wykorzystujących lokalizację bazującą na systemie GPS (37% badanych), ściąganie aplikacji (36%), oglądanie materiałów wideo (36%) oraz korzystanie z mediów społecznościowych (34%).

Pośród osób korzystających z 4G więcej jest mężczyzn (58%) niż kobiet (42%). Pośród przedstwicieli obu płci najwięcej jest osób poniżej 35 roku życia.

Jednocześnie, nadal najdłuższe sesje połączeń internetowych odbywają się za pomocą łącz tradycyjnych.


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl