badgeville - grywalizacjaFirma Badgeville, jeden ze światowych liderów grywalizacji, uruchomił nową platform, która będzie w stanie zaspokoić potrzeby największych firm światowych.

Ideą grywalizacji jest stosowanie mechanizmów znanych z gier w codziennym życiu tak, aby zachęcić ludzi do wykonywania czynności, które w normalnych warunkach albo wykonywaliby niechętnie, albo w ogóle nie chcieliby się w nie angażować. Jest to bardzo ważne, ponieważ wg raportu Gallupa straty wynikłe z braku zaangażowania pracowników sięgają 550 mld USD.

?Dzięki ulepszeniom, ukierunkowanym na głębokość, szerokość i skalowalność The Behavior Platform 5.0, pozostawiamy w tyle rozwiązania grywalizacyjne pierwszej generacji, skupione wyłącznie na punktach, odznakach i rankingach.? ? powiedział Ted Farrell, Chief Technology Officer firmy Badgevile.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom (m.in. silnemu powiązaniu z mediami społecznościowymi) platforma ma być łatwiejsza do personalizacji (dostosowanie nagród do płci, miejsca zamieszkania, zawodu, stanowiska, zainteresowań itp.), zapewniać użytkownikom bogatsze doświadczenia oraz warunkować zaangażowanie długoterminowe. Ma to zapewnić łatwość adaptowania technik grywalizacyjnych przez przedsiębiorstwa w postaci programów skrojonych na miarę

Platforma 5.0 jest odpowiedzią Badgeville na przewidywania Gartnera co do przyszłości trendu grywalizacji biznesowej. Według analityków tej firmy do końca 2014 r. aż 70% światowych gigantów z listy Fortune 2000, będzie korzystać z przynajmniej jednej zgrywalizowanej aplikacji.


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl