sms - grywalizacja

rgbstock.com / lusi

Firma Communispace przeprowadziła badanie, którego celem było sprawdzenie prawdziwości pięciu najpopularniejszych opinii krążących nt. tzw. pokolenia Y, inaczej nazywanego „millennialsami” Wyniki opublikowała „Fast Company”.

Opinia pierwsza – inny system wartości

Badanym zadano dwa zestay pytań, w zależności od daty urodzenia. Urodzeni przed 1982 r. wskazywali rzeczy istotne dla nich obecnie i 20 lat temu. „Millenialsi” – rzeczy ważne teraz i za 20 lat. Obie grupy udzielały podobnych odpowiedzi.

millenials - grywalizacja

FastCompany.com

non-millenials - grywalizacja

FastCompany.com

Opinia druga – rozpieszczeni i leniwi

Krytyczni wobec pokolenia Y byli zarówno przedstawiciele innych pokoleń (40% badanych), jak i sami „millenialsi” (25%). Niezależnie od wieku badani przejawiali podobny, negatywny stosunek do pokolenia Millennium. Pierwsi oceniali millenialsów jako leniwych, rozpieszczonych, samolubnych, roszczeniowych i stechnicyzowanych. Drudzy dorzucali do zestawu cechy takie jak wiecznie podłączeni do sieci i niecierpliwi.

Opinia trzecia – pracują, aby żyć, a nie odwrotnie

Satysfakcja z pracy okazała się ważna (ważniejsza niż wysokość pensji czy stabilność zatrudnienia) dla przedstawicieli wszystkich pokoleń. Cechą odróżniającą pokolenie Y od innych jest przedkładanie wynagrodzenia nad gwarancję stałego zatrudnienia.

Opinia czwarta – bardziej niż inni cenią stały dostęp do Internetu

Żaden z uczestników badania, bez względu na przynależność pokoleniową, nie poświęciłby podstawowych wygód w zamian za dostęp do Internetu, jednakże pokolenie Y byłoby nieco częściej niż inni skłonne np. zrezygnować z możliwości kąpieli przez tydzień w zamian za nieograniczony dostęp do Sieci. Ta postawa wynika jednak z faktu, że dla „millenialsów” Internet jest częścią rzeczywistości, nie zaś dodatkiem do niej.

Opinia piąta – są zbyt otwarci w mediach społecznościowych

Około połowa „ygreków” i ponad 3/4 pozostałych badanych dba o swoją prywatność. Co więcej, blisko 50% „niemillenialsów” i ok. 20% przedstawicieli pokolenia Y twierdzi, że na ich profilach społecznościowych nie znajduje się nic, co dotyczyłoby ich prawdziwego życia.

W badaniu wzięło udział ponad tysiąc respondentów z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl