Pętla rozwoju, progresji (ang. progression loop)

Pętla rozwoju jest narzędziem, które wspomaga główny cel gry ? przejście ścieżki od początkującego do mistrza. Progresja zgamifikowanych procesach to nic innego jak ciągły rozwój. Odbywa się on za pomocą coraz to nowych wyzwań stawianych przed graczem. Z początku są one relatywnie łatwe, ale z czasem potrzeba coraz więcej umiejętności, by sobie poradzić z nowymi zadaniami. Żadna gra nie może pozwolić sobie na bycie mało dynamiczną, dlatego znakomita większość ma następujący schemat: wdrożenie, zdobywanie nowych umiejętności, duże wyzwanie sprawdzające nowe umiejętności (tzw. starcie z szefem), krótki odpoczynek i na nowo zdobywanie umiejętności, starcie z szefem, odpoczynek itd.

Enterprise Gamification Sp. z o.o.

www.grywalizacja24.plGrywalizacja w biznesie