przyjaciele - grywalizacjaCzym jest perswazja grywalizacyjna lub grywalizacja perswazyjna?

Słowo perswazja pochodzi od łacińskiego persuasio, co oznacza sztukę przekonywania innych do własnych poglądów, racji, przekonań i wywoływanie przez to pożądanej zmiany w ich postawie i zachowaniu.

Perswazja jest predyspozycją, na którą składają się dwa podstawowe elementy: zdolności i kompetencje.

 

 

 1. zdolności oddziaływania na innych, czyli cechy, z którymi przychodzimy na świat i rozwijamy w toku doświadczania i uczenia się. Czasem czujemy, że ktoś stworzony jest do czegoś lub ma w sobie ?to coś?, czego inni nie mają pomimo intensywnej nauki;
 2. kompetencje, czyli wiedza i umiejętności wywierania wpływu przez świadome i celowe oddziaływanie na inne osoby, przejawiająca się w wykorzystywaniu określonych metod i technik. Kompetencje te możemy zmierzyć i rozwijać.

Jeśli posiadamy zdolności perswazyjne, z pewnością będzie nam łatwiej rozwijać również związane z tym kompetencje. Jeśli jednak nasze zdolności są niespecjalne, warto więcej wagi przywiązać do nauki stosowania konkretnych metod i technik wpływu.

Najczęściej stosowane metody perswazyjne to:

 1. odwoływanie się do autorytetu – ma ogromne znaczenie w procesie przekonywania. Ważne jest aby posługiwać się odwołaniem do osoby będącej autorytetem dla przekonywanego, a nie przekonującego;
 2. apelowanie ? wzywanie kogoś do czegoś, powoływanie się na cele wyższe, misję;
 3. nakłanianie ? namawianie do zajęcia określonego stanowiska i ukierunkowanej aktywności, obiecywanie wyraźnych korzyści i prezentowanie zagrożeń, których w ten sposób unikniemy;
 4. sugerowanie ? czyli bezpośredni przekaz, poprzez który wywierany jest wpływ na drugą osobę, na jej myśli, przekonania, postawy i zachowanie;
 5. racjonalna argumentacja ? przywoływanie konkretnych faktów, bez stosowania nacisków.

Najnowszy trend to zastosowanie mechanizmów grywalizacyjnych do przekonywania ludzi, że pewne typy zachowań, ich aktywna postawa i zaangażowanie faktycznie się opłacają.

Proces wywoływania pożądanych zmian u jednostki ludzkiej w wyniku celowo stosowanych programów grywalizacyjnych nazywamy grywalizacją perswazyjną.

Twórcą pojęcia i idei perswazji grywalizacyjnej jest Enterprise Gamification. Pojecie to łączy w sobie dwa elementy: perswazję i grywalizację:

 • Perswazję – rozumianą jako sztukę przekonywania innych do określonych poglądów, przyjmowania właściwych postaw, w efekcie czego do podejmowania odpowiednio ukierunkowanej aktywności.
 • Grywalizację ? rozumianą jako skuteczną metodę, służącą osiągnięciu efektu perswazyjnego.

Innymi słowy ? perswazja grywalizacyjna jest to umiejętność wywierania wpływu na jednostki, zespoły, grupy społeczne przy zastosowaniu mechanizmów grywalizacyjnych.

Mechanizmy grywalizacyjne tworzą system oddziałujących wzajemnie na siebie elementów, wprawiających Uczestników procesu w ruch ? aktywizujących ich do działania w określonym kierunku i czasie. Wszystko to oparte jest o zbiór zasad postępowania, umożliwiających Uczestnikom procesu stanie się integralnym elementem mechanizmu i podążanie wraz z postępem procesu do przodu, w pożądanym kierunku i celu.

W perswazji grywalizacyjnej wykorzystywane są najczęściej następujące ?motywatory?(narzedzia wpływu):

 • zadania czyli wyzwania,
 • definicje czyli zasady,
 • poziomy, etapy procesu,
 • osiągnięcia i odznaczenia,
 • punkty i nagrody,
 • pętle zaangażowania,
 • inne motywatory i nośniki emocji.

Powyższe elementy efektywnie wykorzystywane są do tworzenia systemów grywalizacyjnych w biznesie, służących aktywizowaniu pracowników, zwiększaniu ich zaangażowania, a przez to wydajności w pracy.

Poprzez grywalizacyjne stymulowanie do odpowiednio ukierunkowanej aktywności, uczestnicy ?gry? (pracownicy, klienci, kontrahenci) zmieniają swoje nastawienia, postawy, a w końcu przyzwyczajenia, które stają się pozytywnymi nawykami. Ta forma perswazji wydaje się obecnie najskuteczniejszą metodą wpływu na zmiany postaw i zachowań pracowników.

Perswazja grywalizacyjna nigdy nie jest manipulacją (kojarzoną z czymś nieuczciwym, nieetycznym), nie wywołuje u odbiorców negatywnych emocji, złych skojarzeń i poczucia błędu podjętej w jej wyniku decyzji. Przeciwnie efektem jej zastosowania jest większe zadowolenie, motywacja do podejmowania działania i zwiększona wiara we własne możliwości.

Pojecie perswazja grywalizacyjna (wywoływanie wpływu poprzez zastosowanie grywalizacji) zastępowane bywa pojeciem grywalizacji perswazyjnej (czyli grywalizacji stosowanej w celu wywarcia wpływu). Znaczenie tych pojęć nalezy uznać za tożsame.

Enterprise Gamification Sp. z o.o.

www.grywalizacja24.pl