osiem - grywalizacja

rgbstock.com / jazza

Pracownicy nie zawsze chcą kontynuować pracę w konkretnej firmie. Odchodzą nie tylko pracownicy przeciętni, którzy nie odnajdują się w swojej roli i z tego powodu rezygnują, ale pracę chcą zmieniać także najlepsi pracownicy, którzy dostali lepszą ofertę od naszej. Aby zapobiec utracie najcenniejszych pracowników należy najpierw zauważyć, że dany problem zaistniał. Jakie są oznaki tego, że pracownik chce opuścić naszą firmę? Przyjrzał się temu zjawisku Tim Gardner, profesor w Utah State University Jon M. Huntsman School of Business.

Osiem oznak tego, że twój pracownik chce odejść to:

  1. jest on mniej skłonny do konstruktywnego wkładu w dyskusję podczas zebrań
  2. jest mniej skłonny do brania udziału w projektach długoterminowych
  3. wyraża mniejsze zainteresowanie na temat swojego wkładu na rzecz rozwoju firmy
  4. jest mniej skłonny do zaspokajania potrzeb swojego przełożonego
  5. unika wchodzenia w interakcje ze swoim przełożonym oraz członkami zarządu
  6. jest bardziej skłonny do wykonywania jedynie minimalnej pracy i mniej skłonny do nakładania na siebie ponadprogramowych obowiązków
  7. jest mniej zainteresowany rozwojem osobistym, szkoleniami i kursami
  8. jest mniej produktywny


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl