Osiągnięcia (ang. achievements)

Wirtualny lub fizyczny ?dowód? osiągnięcia czegoś w grze, np. ukończenia szczególnie wymagającego wyzwania. W przypadku sukcesu, gracz otrzymuje informację zwrotną o wyniku swojego postępowania – potwierdzenie tego zdarzenia. Osiągnięcia mogą być skutecznym narzędziem w budowaniu swojej pozycji eksperta w grze/zgamifikowanym procesie, gdyż większość platform pozwala swoim użytkownikom na dziele się swoimi osiągnięciami z resztą społeczności.

Enterprise Gamification Sp. z o.o.

www.grywalizacja24.pltrofea