idea - grywalizacja

rgbstock.com / hisks

Wszystkie firmy i marki, które odniosły największy sukces marketingowy i finansowy, wiedziały, jaki jest sekret kryjący się za właściwą strategią sprzedażową. Giganci wiedzieli jak działać: nie sprzedawali oni swoich produktów lub usług. Sprzedawali idee.

Aby zrozumieć na czym polega przełożenie nacisku hierarchii wartości sprzedażowych na handel ideami, wystarczy posłużyć się przykładem Steve’a Jobsa. Powiedział on kiedyś, że iPhone nie był produktem – był sposobem życia. Marketerzy Apple sprzedawali ideę posiadania iPhone?a i prowadzenia życia sposobem promowanym przez markę. W taki sposób produkt stał się czymś więcej niż telefonem: stał się przede wszystkim deklaracją na temat wszystkich, którzy go posiadali.

Jakie idee sprzedają odnoszący sukcesy przedsiębiorcy? Producenci wyrobów tytoniowych sprzedają nie papierosy, ale ideę kryjącą się za ich posiadaniem i paleniem ? sposób życia osób palących widoczny na reklamach czy w produkcjach filmowych. Artyści nie sprzedają dzieł sztuki, ale ideę wiążącą się z jej posiadaniem ? przynależność do elitarnego grona odbiorców, uwznioślenie duszy, bogactwo emocjonalne. Prawnicy nie sprzedają swoich usług prawnych ? sprzedają poczucie bezpieczeństwa kryjące się za nimi.

Podkreślaj korzyści jakie mogą czerpać klienci z twoich usług lub produktów, a nie ich cechy. W ten sposób będziesz sprzedawać idee.


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl