W celu zrozumienia grywalizacji, trzeba mówić jej językiem. Jak w każdej branży specjalistycznej, tak i w grywalizacji występuje mnóstwo żargonu. W związku tym wyjaśniamy najważniejsze terminy używane w grywalizacyjnym języku.

Użytkownicy

Użytkownikiem jest każdy, kto bierze udział w grywalizacji, czyli po prostu uczestnik.

W niektórych grywalizacjach użytkownikami będą klienci ? jeśli to dla nich została zaprojektowana grywalizacja. Ma to miejsce np. w programach lojalnościowych.

W innych przypadkach użytkownikami są pracownicy firm (np. w grywalizowanych programach szkoleniowo ? rozwojowych) lub zespoły pracowników (np. handlowcy w grywalizacjach sprzedażowych).

Więcej o użytkownikach

Feedback pozytywny

Feedback to inaczej informacja zwrotna. W grywalizacji ma ona wyjątkowo duże znaczenie. Feedback grywalizacyjny ma ładunek pozytywny i pełni funkcję motywującą. Występuje w trybie natychmiastowym (nieodroczonym) po zrealizowaniu zadania, jako pozytywne wzmocnienie i zachęta do podjęcia ponownego działania.

Mechanizm ten polega na tym, że pozytywna opinia sprawia, iż czujemy się dobrze, w wyniku czego podświadomie dążymy do ponownego poczucia tych samych pozytywnych emocji, dlatego jeszcze raz podejmujemy wyzwanie.

Więcej o feedbacku

Punkty

Punkty to najbardziej popularny mechanizm grywalizacyjny, przeniesiony wprost ze znanych nam wszystkim gier. Punkty w grywalizacji stanowią element feedbacku. Mogą mieć prosta formę cyfrową i być przyznawane za wykonanie pożądanej aktywności. Mogą też występować w formie złożonej (systemach punktowych). Najczęściej stosowane w grywalizacji systemy punktowe wykorzystują punkty: aktywności, doświadczenia i wiedzy.

Więcej o systemach punktowych

Odznaki

Odznaki są przyznawane za ogół działań użytkownika w danym obszarze, np. wysokie wyniki sprzedażowe. Umożliwiają zwizualizowaną prezentację osiągnięć użytkownika i mogą być wyświetlane na jego stronach profilowych.

Więcej o odznakach cz.1 

Więcej o odznakach cz.2

Rankingi

Rankingi to najczęściej zestawienia tabelaryczne, prezentujące pozycje poszczególnych użytkowników lub zespołów użytkowników w grywalizacji.

Rankingi mogą być globalne, okresowe lub tematyczne. Pełnią funkcję informacyjną, ale także motywującą do pięcia się w górę i uzyskiwaniu coraz lepszych wyników.

Enterprise Gamification Sp. z o.o.

www.grywalizacja24.pl