Poziomy

Osiągnięcie kolejnego poziomu daje graczowi nie tylko satysfakcję z ukończenia zadań, osiągnięcia celów i/lub zgromadzenia wymaganej liczby punktów. Jest również sposobem budowania pozycji w rankingu, pokazywania doświadczenia, wiedzy, operatywności czy zaangażowania. Zdobywając kolejne poziomy gracze uzyskują zazwyczaj dodatkowe korzyści np. w postaci uprawnień niedostępnych osobom znajdującym się na niższych lokatach. Kolejne poziomy wymagają zazwyczaj zgromadzenia coraz większej liczby punktów, ale z kolei wejście wyżej może również wiązać się z premią punktową, co dodatkowo zachęca do dalszych wysiłków.

Rankingi

Rankingi bardzo często wykorzystywane są np. podczas tworzenia list ekspertów z danej dziedziny, albo osób szczególnie w daną działalność zaangażowanych. Dzięki nim w łatwy sposób unaocznia się hierarchia w danej grupie, a gracz ? oceniany czy to przez menedżera (?mistrza gry?), czy to współpracowników (?współgraczy?) ? może zarówno awansować, jak i spaść na niższe pozycje.

Wyzwania/misje

Są to aktywności, które zazwyczaj wymagają współdziałania grup, przez co łączą element współzawodnictwa i współpracy. W tym przypadku nagrodą, oprócz – omówionych już powyżej – możliwości awansu w hierarchii dla każdego z członków zwycięskiej drużyny, może być przeznaczenie przez firmę określonych funduszy na wsparcie wskazanego przez zwycięzców celu charytatywnego. To nadaje współzawodnictwu dodatkowy sens i sprawia, że ludzie czują się bardziej odpowiedzialni za wynik, mają poczucie współdecydowania i ? jednocześnie ? współangażowania się w aktywność społeczną.

Omówione powyżej przykłady naturalnie nie wyczerpują listy. Dają też ? łączone ze sobą w dowolne konfiguracje ? możliwości dopasowania do konkretnych potrzeb, czyli ?uszycia na miarę? systemu gamifikacyjnego.

Enterprise Gamification Sp. z o.o.

www.grywalizacja24.pl