Gabe Zichermann, guru grywalizacji, wyróżnił pięć głównych mechanizmów gier wykorzystywanych w gamifikowaniu procesów poza środowiskiem gier.

Punkty

Punkty to najłatwiejszy sposób pokazania postępu we współzawodnictwie. Pozwalają również błyskawicznie porównać osiągnięcia poszczególnych graczy, co motywuje ich do szybszego posuwania się do przodu. Przyznawane są najczęściej za wykonanie poleceń, za osiągnięcie następnego poziomu, za wykonanie dodatkowych zadań. W ramach współzawodnictwa firmowego mogą być przyznawane np. za osiągnięcie wyznaczonych celów, pomoc współpracownikom w wypełnieniu ich zadań (np. wsparcie merytoryczne) lub dodawanie know-how do firmowej puli (np. w intranecie). W wersji rozbudowanej mogą istnieć również punkty ujemne albo możliwość zdobywania punktów dodatkowych. Gromadzenie punktów jest startem do osiągania kolejnych korzyści w grze. Osiągnięcie określonej liczby punktów może oznaczać np. możliwość wymiany ich na nagrodę lub szansę wspięcia się wyżej w hierarchii współgraczy.

Odznaki

Tak jak punkty, przyznawane są za wykonanie zadań, jednak motywują dodatkowo motywem kolekcji (?zbierz je wszystkie!?). Mogą również być premią za zdobycie określonej liczby punktów. Pokazują ? trochę na zasadzie oznaczeń sprawności harcerskich ? nie tylko miejsce w hierarchii, ale również prawdopodobny staż, ponieważ zdobycie odznak o wyższej wartości może zabrać sporo czasu. Same odznaki mogą posiadać klika poziomów (np. od nowicjusza do mistrza), co pozwala na łatwą ocenę osiągnięć gracza w danym obszarze i np. pomoc pracownikowi w planowaniu ścieżki kariery w oparciu o jego zdolności i zainteresowania.

Odznaki, żeby dobrze spełniać swój cel, nie powinny być zbyt łatwe do zdobycia. Z drugiej strony, jako powiązane z korzyściami niedostępnymi w inny sposób, powinny stanowić obiekt pożądania graczy.grywalizacja