dolar - grywalizacjaCzym jest motywacja zewnętrzna (ang. extrinsic motivation)?

Rodzaj motywacji powodującej zachowanie, którego efektem będzie osiągnięcie korzyści zewnętrznych. Najlepszy przykład można znaleźć w każdym miejscu pracy, tj. motywacja pracownika wynika z zewnętrznych pobudek, gdy pracuje on ciężko tylko dlatego, że lepsze wyniki równają się wyższym zarobkom.

Na motywację zewnętrzną wpływają głównie nagrody zewnętrzne (ang. extrinsic rewards), czyli takie, które mogą być wyrażone w mierzalnych i namacalnych jednostkach i są jednocześnie nagrodą za podjęcie działania.

Najpopularniejszą nagrodą zewnętrzną jest zapłata za wykonaną pracę.

Enterprise Gamification Sp. z o.o.

www.grywalizacja24.pl