Czym jest motywacja wewnętrzna (ang. intrinsic motivation)?

Rodzaj motywacji skłaniającej do działania, którego efektem nie będzie żadna korzyść zewnętrzna.

Wiąże się z wykonywaniem czynności przez jednostkę dla niej samej i potocznie znana jest jako podejście: ?robię to, bo po prostu to lubię?.

Podjęcie zachowania nie wiąże się z uzyskaniem żadnej korzyści zewnętrznej. Czynności motywowane wewnętrznie mogą prowadzić do osiągnięcia „przepływu”. Z motywacją wewnętrzną wiążą się nagrody wewnętrzne (ang. intrinsic rewards), czyli takie które są powiązane z samą aktywnością a nie nagrodą za jej wykonanie. Może to być poczucie satysfakcji, oglądanie efektów swojej pracy czy uzyskanie informacji zwrotnej odnoszącej się do podjętego wysiłku.

Enterprise Gamification Sp. z o.o.pianino - grywalizacja

www.grywalizacja24.pl