Model Hasketta z Harvard Business School (The Service-Profit Chain) obrazuje zależność między poziomem satysfakcji pracowników a rozwojem przedsiębiorstwa.

Satysfakcja pracowników ? Większa stałość zatrudnienia ? Wyższa produktywność pracowników ? Wzrost poziomu jakości usług ? Wzrost lojalności Klientów ? Rozwój przedsiębiorstwa

Wysoka satysfakcja z pracy sprawia, że pracownicy bardziej angażują się w realizowane zadania, bardziej identyfikują się z firmą, a co za tym idzie są mniej skłonni aby ją opuścić. Wkładając większe zaangażowanie w pracę są bardziej produktywni, dzięki czemu wzrasta poziom świadczonych przez nich usług. To z kolei powoduje wzrost tak ważnej w dzisiejszych czasach lojalności klientów, korzystających z usług organizacji. Te wszystkie czynniki wspólnie przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorstwa i wzrostu jego profitów.

Enterprise Gamification Sp. z o.o.

www.grywalizacja24.pl