DAU/MAU ? daily/monthly average users

DAU to jeden z mierników do mierzenia sukcesu w Internecie. Oznacza dzienną liczbę użytkowników odwiedzających stronę internetową.

MAU odnosi się do tego samego, ale w skali miesiąca.

DAU/MAU bardzo często są wykorzystywane przy pomiarze sukcesu gier online.

Jeżeli wskaźnik DAU utrzymuje się na poziomie 50% oznacza to, że połowa wszystkich użytkowników strony/aplikacji/gry odwiedza ją mniej więcej raz dziennie.

Enterprise Gamification Sp. z o.o.

www.grywalizacja24.pllaptop