Odznaki mogą ułatwiać określanie celów

Wiadomo, że najtrudniej jest zacząć, zabrać się do pracy, przygotować plan. Już samo określanie celów może działać motywująco, zwłaszcza jeśli spełniają założenia definicji SMART, czyli są: proste (simple), mierzalne (measurable), osiągalne (achievable), istotne (relevant) i określone w czasie (timely). Z rozmaitych badań wynika również, że najbardziej motywujące są cele, które są odrobinę dalej niż na wyciągnięcie ręki. Od gracza natomiast zależy, czy chce zebrać całą kolekcję, jak szybko i w jakiej kolejności chce to zrobić i która grupa odznak najbardziej go interesuje; czyli jakie cele i w jakiej kolejności zamierza zrealizować.

Odznaki mogą być wskazówką

Odznaki mogą być podpowiedzią, jakie działania są w danej możliwe i co trzeba zrobić, aby posunąć się dalej. Ta funkcja świetnie się sprawdza w przypadku nowych graczy ? jest dla nich zachętą do poznawania funkcji danego programu. Uwypukla również działania, które są pożądane przez twórców i ? jako takie ? nagradzane. Autorzy mogą je traktować jako rodzaj drogowskazów, za pomocą których wyznaczą ścieżkę budując scenariusz. Mogą one również być uważane za rodzaj kamieni milowych, wskazujących graczowi ukończenie poszczególnych etapów. Wyznaczanie etapów jest bardzo ważne, zarówno w grze o określonym horyzoncie czasowym, jak i w grze, która z założenia ma się nie kończyć. Daje to uczestnikowi poczucie kończenia i zamykania jakichś części zadania i niweluje poczucie nieosadzenia w czasie.

Cele, które trzeba osiągnąć odznakę nie zawsze muszą być określone wprost. Mogą również być zagadką dla gracza, co motywuje go do pozostania w grze i wypełniania codziennych zadań w nadziei, że może właśnie dziś zdobędzie kolejny znaczek do kolekcji. Taki mechanizm zastosowano w Daily Challenge [http://grywalizacja24.pl/dwadziescia-mechanizmow-zastosowanych-w-daily-challenge-case-study/]. Zgodnie z rozpowszechnianą przez wydawcę wersją, ?tajne znaczki? są tajemnicą również dla większości pracowników, zatem trudno liczyć na przeciek.

Enterprise Gamification Sp. z o.o.

www.grywalizacja24.pl