chmura - grywalizacja

rgbstock.com / Ayla87

Sześć krakowskich szkół wyższych przystąpiło do projektu pilotażowego ?Małopolskiej Chmury Edukacyjnej?, którego realizację przewidziano na lata 2013-2015. Są to: Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny i Uniwersytet Rolniczy. Celem „Chmury” jest rozwinięcie współpracy wiodących uczelni małopolskich oraz przekazywanie za pośrednictwem Internetu uczniom szkół ponadgimnazjalnych wiedzy i osiągnięć uczestniczących w programie szkół wyższych.

W ramach projektu zostanie utworzona multimedialna platforma, dzięki której możliwe stanie się prowadzenie wirtualnych zajęć. Platforma ta pozwoli również na wymianę materiałów dydaktycznych i prowadzenie wspólnych projektów oraz badań przez zaangażowne uczelnie wyższe i szkoły ponadgimnazjalne. W ramach wpółpracy, uczniowie otrzymają dostęp do wykładowców i zasobów uczelni.
Zgodnie z założeniami twórców projektu, ma on przyczynić się on do podniesienia poziomu nauczania, a uczniowie będą mieli kontakt z nauką, będą mogli rozwinąć logiczne myślenie i umiejętność pracy w zespole oraz rozwinąć najważniejsze kompetencje. Celem ?Chmury? jest wyrównywanie możliwości dostępu poszczególnych uczniów do zasobów naukowych oraz zachęcane ich do podejmowania studiów na kierunkach zgodnych ze specjalizacjami określonymi w strategii rozwoju Małopolski.


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl