To proces ciągłego poszerzania wiedzy, doskonalenia umiejętności i rozwijania kompetencji ? przez całe życie, niezależnie od wieku.

Może odbywać się zarówno przez zorganizowane formy kształcenia (studia, szkolenia), jak i przez codzienne czytanie gazet, książek; oglądanie tv; przeglądanie internetu itp.

Grywalizacja może odegrać znaczącą rolę w procesie kształcenia ustawicznego!


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl