(z łac. CREATUS czyli twórczy) to proces umysłowy podczas którego generowane są nowe pomysły, idee, koncepcje, oryginalne rozwiązania. Myślenie kreatywne bazuje na sytuacji zastanej i może dawać wymierny efekt ? jest to zdolność do tworzenia z rzeczy zastanych czegoś nowego.

Kreatywność a inteligencja

Istnieje zależność pomiędzy inteligencją a kreatywnością, lecz nie dotyczy ona osób, u których IQ jest wyższe niż 120. U osób z IQ poniżej 120, na podstawie ilorazu inteligencji można ocenić na ile są one kreatywne, natomiast u osób z ilorazem wyższym nie zaobserwowano korelacji.

Średnie IQ Polaków wynosi 106. Dla porównania IQ wybranych krajów europejskich:

  • Niemcy, Holandia- 107
  • Szwecja 104
  • Austria, Szwajcaria- 101
  • Wyspy Brytyjskie 100
  • Hiszpania 98
  • Rosja 96
  • Grecja 95
  • Francja 94

Źródło:  Richard Lynn

Zachęcamy do wykonania jednego z naszych autorskich testów kreatywności, dostępnych w zakładce „psychologia”. 

Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl