dzieci - grywalizacja

Edukacja dotąd dość skutecznie opierała się nowym technologiom. Jednak w XXI wieku  okazuje się to nie tylko niemożliwe, ale także bezcelowe. Okazuje się bowiem, że wykorzystanie komputera i przestrzeni wirtualnej może znacznie przyczynić się do stymulowania rozwoju dzieci i młodzieży.

Dotychczasowy opór wynikał z dwóch kwestii. Po pierwsze, z niechęci samych nauczycieli do obsługi komputera, z którym nie wszyscy byli za pan brat. Niejednokrotnie obawiali się oni wykorzystania urządzeń, których sami nie potrafią obsługiwać. To się już zmieniło. Drugim problemem był brak odpowiednich narzędzi, które pomogłyby pedagogom i rodzicom w odpowiednim wykorzystaniu internetu i samego komputera do stymulacji rozwoju dziecka. Teraz i ten problem przestaje istnieć- do wyboru mamy nie tylko grywalizacje szkolne, ale i takie, które na przykład pomagają w nauce czytania. Istnieje też ogromny rynek gier edukacyjnych przeznaczonych nawet dla najmłodszych dzieci, które pomagają rozwijać konkretne kompetencje w sposób bezpieczny i ciekawy dla dziecka.

Grywalizacja w edukacji

Wykorzystanie komputera i internetu w edukacji ma wiele zalet. Pierwszą i podstawową z nich jest ogromne zaangażowanie dzieci w zadania, które wymagają od nich użycia tego typu urządzeń. Zaangażowanie to wynika z kilku czynników. Po pierwsze- komputer kojarzony jest przez dzieci jako urządzenie ?dorosłe?. Z reguły obserwują spędzających przy nim czas rodziców, niejednokrotnie też któreś z rodziców wykonuje swoją pracę przy jego pomocy, a dziecko o tym wie. Pozwolenie mu na obsługę urządzenia powoduje, że czuje się docenione i potraktowane jak dorosłe (a które dziecko nie chciałoby być dorosłym?). Poza tym, dzieci zwyczajnie czują się ważne w sytuacji, gdy coś od nich zależy i mogą same zdecydować o podjętych działaniach, choćby w grze. Uczy to nie tylko podejmowania decyzji, ale także obserwowania ich konsekwencji. Odbywa się w sposób bezpieczny dla psychiki dziecka- konsekwencje są tylko wirtualne, ale zauważalne przez małego gracza. Jednocześnie komputer jest swego rodzaju nowością, czymś, co trzeb odkryć. Naturalna dziecięca ciekawość sprawia, że maluch z pasja testują nowe funkcje i możliwości urządzeń.

Jednocześnie dzieci niezwykle chętnie wykorzystują urządzenia takie jak komputery czy tablety do rozwijania swoich zdolności manualnych. Wszelkie programy służące rysowaniu, przesuwaniu i zręcznościowemu opanowaniu tematu mogą przyczynić się do rozwoju zdolności motorycznych dziecka.

Zajęcia z wykorzystaniem komputera i internetu pozwalają także wypracować u dzieci nawyk skupienia się na wykonywanej czynności i wspomagają koncentrację. Badania wskazują, że nawet dzieci nadpobudliwe i nadruchliwe potrafią dłużej skupić się przy komputerze. Wyciszają się i koncentrują na zadaniach, które w innym przypadku okazałyby się dla nich bardzo trudne. Dzieci apatyczne z kolei ożywiają się i aktywnie uczestniczą w proponowanych przedsięwzięciach.

Większa atrakcyjność

Warto wspomnieć o tym, że internet i programy komputerowe, w tym wszelkie projekty grywalizacyjne adresowane do dzieci i młodzieży, mogą wyraźnie przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności samego procesu uczenia się. Szczególnie dzieci osiągające słabe wyniki wykazują duże zniechęcenie wobec działań dydaktycznych. Dzięki zastosowaniu odpowiednich programów można je wirtualnie nagradzać za najmniejsze nawet postępy i skutecznie budować ich pewność siebie.

Komputery i internet spełniają także nieocenioną rolę w procesie rewalidacyjnym dzieci i młodzieży upośledzonej. Dzięki zwiększonym możliwościom poznawania świata i prostocie obsługi większości podstawowych programów, zajęcia komputerowe stanowią doskonałe przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie. Jednocześnie znajomość obsługi komputera w dzisiejszych czasach znacznie zmniejsza dystans między osobami  upośledzonymi i pełnosprawnymi na przykład w niektórych sektorach rynku pracy.

Programy komputerowe pozwalają także na indywidualizację procesu nauczania. Odpowiednio przygotowane mogą być dostosowane do potrzeb i możliwości każdego ucznia, dając mu jednocześnie możliwość bieżącego śledzenia własnych postępów. Dodatkowo wykorzystanie internetu (w przypadku dzieci zawsze pod kontrolą dorosłego)pozwala na rozwijanie indywidualnych zainteresowań dziecka. Uczy wyszukiwania i selekcjonowania przydatnych informacji i niejako przy okazji, może przyczynić się u starszych dzieci do doskonalenia umiejętności czytania i rozumienia tekstu (większość treści w internecie trzeba sobie przeczytać).

Wydaje się, że nawet mimo licznych i niekwestionowanych zagrożeń idących w parze z korzystaniem przez dzieci i młodzież z internetu i komputera, warto własne dzieci wdrażać w wirtualny świat. Zwłaszcza jeśli zrobimy to mądrze, przy wykorzystaniu odpowiednich programów i stron dla nich przeznaczonych kontakt ze światem wirtualnym przyniesie z pewnością więcej pożytku, niż szkody.

 

Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl