guru - grywalizacja

sxc / SamSegar

Ursula Brennan, sekretarz stanu w ministerstwie obrony Wielkiej Brytanii twierdzi, że aby utalentowane kobiety mogły osiągać więcej niż wydaje im się możliwe do zrealizowania, firmy, w których są zatrudniane muszą postarać się ?nie tylko o mentorów?, którzy mogliby im pomagać w przedsięwzięciach.

Podczas konferencji na temat różnorodności genderowej (Gender Diversity Conference) Ursula Brennan stwierdziła, że organizacje muszą skoncentrować się na kobietach utalentowanych o wyraźnym potencjale i zrobić wszystko, aby otrzymały one właściwe wsparcie w drodze rozwoju, odpowiednie zachęcenie ich do dalszego kształcenia się oraz pomoc w ?uwidocznieniu? ich starań poprzez umożliwianie im podejmowania się bardziej odpowiedzialnych zadań i występowania w mniej dostępnych dla nich rolach.

Według Brennan różnorodność jest podstawą dla sukcesów przedsiębiorstw, a także umożliwieniem firmom rekrutowania najzdolniejszych pracowników niezależnie od ich płci oraz innych kategorii. ?Ludzie nie chcą pracować w środowisku monokulturowym. Chcą być częścią przedsiębiorstw zróżnicowanych i pełnych życia,? skonkludowała Brennan.


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl