W grywalizacji określenie „jednostki użyteczności” oznacza wszelkie elementy takie, które otrzymuje uczestnik, jako pozytywne wzmocnienie, a które stanowią dla niego użyteczność.

Dla przykładu: jednostką użyteczności może być wirtualna moneta, dzięki której uczestnik może zakupić wirtualne dobro.

Jednostką użyteczności jest także element wirtualnej kolekcji (np. fundament domu), dzięki któremu uczestnik może kontynuować zbiór (np. budować ściany itp.).

Do jednostek użyteczności zaliczamy także punkty, dzięki którym uczestnik przechodzi do kolejnego poziomu gry.

Podsumowując, jednostką użyteczności jest każdy element mechanizmu grywalizacji, dzięki któremu uczestnik może coś osiągnąć lub wykonać (czyli ma dla uczestnika użyteczne znaczenie).


Enterprise Gamification Sp. z o.o.

www.grywalizacja24.pl