cel - grywalizacja

SXC.hu / sachyn

Retargetowanie wychodzi z cienia zabiegów marketingowych, mających na celu zwiększanie zysków przedsiębiorstw, a zaczyna być kampanią mainstreamową. Proces, który polega na spersonalizowanym docieraniu reklamy do grupy klientów w oparciu o ich poprzednie działania w Internecie stał się praktyką tak popularną, że jeden na pięciu marketerów zdecydował się przeznaczyć fundusze na retargetowanie.

Chango Retargeting Barometer Q4 2013 postawił sobie za zadanie znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak dużą rolę odgrywa retargetowanie dla przedsiębiorstw współcześnie. Zadano pytanie około 300 firmom z różnego zakresu działalności. Barometer poprosił respondentów o ocenienie słuszności sformułowania, że ?retargetowanie jest praktyką standardową? przy użyciu skali od 0 do 5, gdzie 5 oznaczało ?zdecydowanie zgadzam się?. Wynik sondażu to ocena 3,98, co przekłada się na odpowiedź pozytywną według większości respondentów. Zgodnie z dalszą częścią badania marketerzy przyznali, że przestali postrzegać retargetowanie jako strategię monolityczną, ale widzą ją jako szerokie podejście do marketingu, które może być wdrożone na wiele licznych sposobów.


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl