Jakie jest znaczenie punktowania w procesie grywalizacji?

Punkt jest wzmocnieniem pozytywnym, nagrodą za wykonanie elementu zadania. Jest odpowiedzią na rozwijającą się w graczu motywację osiągnięć. Niezależnie od tego, czy zbieranie punktów jest widoczne tylko dla gracza, który je zbiera, czy również dla innych uczestników gry jest ono niezwykle ważne i motywujące, a więc determinujące bezpośrednio dalszy rozwój aktywności uczestnika.

W związku z powyższym, w procesie grywalizacyjnym, zwłaszcza tym nastawionym na aktywizowanie pracowników / uczniów / studentów / dzieci podstawowym założeniem jest opracowanie efektywnego systemu punktowania, czyli nagradzania nawet najdrobniejszych sukcesów.

Jawne systemy punktowe

Jawne systemy punktowe pojawiają się niemalże w każdej grze komputerowej, grach wideo. Bieżący wynik pojawia się najczęściej w górnym rogu ekranu, a elementarne dodatki punktowe wyświetlają się natychmiast po spełnieniu elementarnego zadania (np. zjedzenie jajka, sięgniecie skarbu itp.).

W przypadku jawnych systemów punktowych bieżące wyniki gracza prowadzącego grę, jak również wynik przejścia poszczególnych etapów gry są wyświetlane i widoczne dla wszystkich graczy i obserwatorów gry. Podobnie wynik końcowy, najczęściej publikowany jest widocznie w rankingowym zestawieniu zwycięzców.

Jawne wyniki punktowe to również wywieszane na uczelniach oceny, jakie poszczególne osoby otrzymały z egzaminów.

W przypadku jawnych systemów punktowych proces grywalizacyjny jest mocno osadzony na porównywaniu indywidualnych wyników uczestników na poszczególnych etapach prowadzonej gry. Jego efektywność wzrasta, gdy dajemy uczestnikom możliwość poprawiania swoich wyników tak, aby mogli oni zmieniać swoją pozycje w rankingu, a tym samym walczyć o swój prestiż ? budować wizerunek wśród graczy.

 Niejawne systemy punktowe

Te systemy punktowe funkcjonują w naszym życiu w taki sposób, że osiągane wyniki może otrzymać wyłącznie ?gracz? i to wyłącznie na własne żądanie. Jest tak np. w przypadku prowadzenia konta osobistego w banku. To ile na nim uzbierasz może być widoczne jedynie dla ciebie. Poza tym, nawet w bliskich relacjach towarzyskich nie mamy zwyczaju zdradzania konkretnej sumy jaką uzbieraliśmy na koncie ? jest ona niejawna. Lubimy natomiast przy użyciu innych wskaźników informować otoczenie o naszej zasobności, np. kupując drogie ubrania, ekskluzywne samochody itp.

Niejawne systemy punktowe są również silnie motywujące. Osoby, którym zależy na zbudowaniu swojego wizerunku w oparciu o taki system często ?wojują? na portalach społecznościowych, rywalizując np. liczbą znajomych w portfelu, zamieszczanych własnych komentarzy itp.

Enterprise Gamification Sp. z o.o.

www.grywalizacja24.pl