tajemniczy - grywalizacja

rgbstock.com / xymonau

Aby móc sprzedawać więcej, warto mieć wiedzę na temat tego, kto jest odbiorcą naszych produktów lub usług. Wiedza dotycząca tego, kim są twoi klienci pozwoli ci spersonalizować produkt lub usługę i kierować ich do konkretnej grupy odbiorców, którzy deklarują, że za pomocą twoich towarów mogą zrealizować swoją określoną potrzebę. Jakich narzędzi użyć zatem, aby umiejętnie sprecyzować, kim są twoi klienci?

Dane rządowe

Polski rząd zbiera i udostępnia wiele precyzyjnych danych na temat rynku krajowego, wojewódzkiego czy lokalnego. Zebrane są one często w postaci obszernych publikacji merytorycznych, opisanych słownie i ilustracyjnie w postaci infografik, wykresów i złożonych zależności przedstawionych czytelnie. Dane dotyczące wiedzy na temat społeczeństwa i jego zachowań, statystyk biznesowych, wskaźników ekonomicznych, profilów obszarów lokalnych są dostępne bezpłatnie, możliwe do ściągnięcia w formie pdf. Dane te udostępnia chociażby Główny Urząd Statystyczny (GUS), który kolekcjonuje je z pomniejszych szesnastu urzędów statystycznych z konkretnych województw.  Strona internetowa GUS znajduje się pod adresem: www.stat.gov.pl. Europejskimi danymi specjalizuje się Europejski Urząd Statystyczny Eurostat, który jest dostępny pod linkiem: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/.  Możemy znaleźć tam statystyki ogólne oraz regionalne na bardzo zróżnicowane tematy, włączając wiedzę na temat ekonomii, finansów oraz socjologii.

Wiadomości lokalne

Kolejnym sposobem na zdobycie informacji na temat swoich klientów są wiadomości lokalne, które dotyczą zebranych danych z konkretnego regionu. Znajduje się tam wiedza o firmach publicznych i prywatnych, ludzi, zagadnień ekonomicznych i socjologicznych. Rzetelne wiadomości opracowywane są na podstawie badań i raportów, danych statystycznych, które włączane są w zakres podawanych informacji. Wiadomości lokalne są często o wiele bardziej szczegółowe niż wiadomości ogólnokrajowe, a opisywana w nich problematyka dotyczy bardziej skonkretyzowanych osób. Wiadomości lokalne są o tyle cenne, że przedstawiane są z perspektywy zawężonej, a dzięki temu z perspektywy, która może być opisana bardziej wnikliwie. Wiadomości lokalne znaleźć można za pomocą wyszukiwania zaawansowanego w Google News pod adresem news.google.com/news. Warto także być na bieżąco z informacjami zamieszczanymi zarówno w płatnej jak i bezpłatnej prasie drukowanej, internetowej, radio i telewizji.

Lokalni specjaliści

Google nie jest jednak kompletnym źródłem informacji i wielu z nich nie znajdziemy w Internecie. Czasem najlepszym sposobem na uzyskanie takich informacji, jakich dokładnie szukamy jest zadanie pytania do specjalisty. Można zadać pytanie dziennikarzowi, wykładowcy uniwersyteckiemu, bibliotekarzowi, pracownikowi rządowemu, specjaliście w dziedzinie której dotyczy pytanie, ekonomiście czy członkowi konkretnej organizacji. Wystarczy znaleźć daną osobę w Internecie, zadzwonić do niej lub napisać e-mail.


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl