inwestycje - grywalizacja

rgbstock.com / lusi

W Stanach Zjednoczonych wciąż rosną nakłady na rozmaite formy reklamy cyfrowej. Wg raportu ?Digital Ad Spending by Industry 2013: Forecasts and Key Trends? w przeciągu pięciu lat wydatki te wzrosną w Stanch Zjednoczonych z 37 mld USD (2012 r.) do 63 mld USD (2017 r.).

W 2013 r. największe nakłady na reklamę cyfrową ponieśli detaliści (22% kwoty przeznaconej na ten cel przez cały rynek / 9,5 mld USD), następnie: dostawcy usług finansowych i producenci samochodów (po ok. 12% / odpowiednio: 5,3 i 5,1 mld USD) oraz telekomy (11% 4,9 / mld USD). Najniższy udział miały branże: medialna (ponad 5% / 2,3mld USD), rozrywkowa (blisko 5% / 2 mld USD) oraz ochrony zdrowia i producenci leków (niecałe 3% / 1,2 mld USD).


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl