Inteligencja wizualno – przestrzenna - jeden z typów inteligencji wielorakich wyodrębnionych przez prof. Howarda Gardnera.

Objawia się uważnym obserwowaniem kształtów, kolorów i faktur i świetną organizacją przestrzeni.

Osoby o rozwiniętym tym typie inteligencji myślą używając wyobraźni i obrazów.


Enterprise Gamification Sp. z o.o.

www.grywalizacja24.pl