Inteligencja werbalna  ?  jeden z typów inteligencji wielorakich wyodrębnionych przez prof. Howarda Gardnera.

Objawia się łatwością operowania słowem.

Osoby obdarzone tym typem inteligencji chętnie i dużo opowiadają i czytają. Myślą słowami i są komunikatywne.

Wyróżniają się łatwością werbalizowania myśli, poglądów, zdawania relacji, opowiadania o czymś. Szybko i trafnie formułują definicje, ale także rozszyfrowują bardziej skomplikowane komunikaty.

W grywalizacji wyróżniają się w zadaniach opisowych, wymagających zwartych, treściwych podsumowań, opisów, wniosków.

Ich ocena wykonalności zadań innych uczestników będzie z pewnością wartościowym feedbackiem.


Enterprise Gamification Sp. z o.o.

www.grywalizacja24.pl