Inteligencja muzyczno – rytmiczna - jeden z typów inteligencji wielorakich wyodrębnionych przez prof. Howarda Gardnera. Objawia się łatwością rozpoznawania i odtwarzania melodii i rytmów. Osoby o tym typie inteligencji są wyczulone na odgłosy otoczenia, łatwo i szybko uczą się języków obcych.


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl