Inteligencja matematyczno – logiczna – jeden z typów inteligencji wielorakich wyodrębnionych przez prof. Howarda Gardnera. Objawia się zdolnościami matematycznymi i zamiłowaniem do schematów (myślowych, kolorystycznych, językowych). Osoby z rozwiniętym tym typem inteligencji myślą koncepcyjnie i abstrakcyjnie, łatwo rozwiązują problemy w oparciu o analizę danych i zależności między nimi.


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl