Inteligencja intrapersonalna (wewnętrzna) – jeden z typów inteligencji wielorakich wyodrębnionych przez prof. Howarda Gardnera.

Objawia się dużą samoświadomością i silną wolą.

Osoby z tym typem inteligencji są mocno zmotywowane wewnętrznie, znają i kontrolują swoje emocje. Często uważane są za autorytety.


Enterprise Gamification Sp. z o.o.

www.grywalizacja24.pl