logo_hr_simulation

Gra symulacyjna ucząca jak skutecznie zarządzać zespołem z wykorzystaniem narzędzi motywacyjnych i organizacyjnych. Uczestnicy dobierają zespół, rozwijają go i tak motywują pracowników, aby efektywnie realizować stawiane przed nimi zadania. Gra opiera się o teorie motywacji D.McClellanda oraz E.Deciego i R.Ryana. Uczestnicy poznają zasady wynikające z tych teorii oraz zastosowanie ich w praktyce, w różnych formach motywowania pozafinansowego pracownika.

Cele gry

  • Ugruntowanie wiedzy o funkcjach personalnych firmy.HR Simulation
  • Poznanie działań personalnych w obszarach komunikacji, planowania obsad, tworzenia efektywnych zespołów, polityki wynagrodzeń oraz poznanie wachlarza działań motywacyjnych.
  • Doświadczenie jak decyzje personalne wpływają na finanse przedsiębiorstwa ? koszty wynagrodzeń, rekrutacji, zwolnień, wdrożenia nowych pracowników, koszty szkoleń, koszty nieobecności, koszty niskiej jakości pracy, koszty motywacji i jej efektywność.
  • Poznanie zasad współpracy menedżerów operacyjnych z działem HR w zakresie: rekrutacji, rozwoju pracowników, przełożenia celów firmy na cele działów i cele jednostkowe, ocen pracowniczych, kreowania wizerunku firmy.

Grupa docelowa

  • Menedżerowie wszystkich szczebli zarządzania
  • Liderzy zespołów
  • Gra skierowana jest również do brygadzistów, mistrzów i liderów firm produkcyjnych

Struktura symulacji

Uczestnicy podzieleni zostają na 3-6 rywalizujących zespołów. Każdy zespół otrzymuje taki sam zestaw informacji, rekwizytów i zasobów. Każdy zespół ma taki sam cel.

Gra jest grą nielosową, bazującą na analizie danych i trafnym wnioskowaniu oraz podejmowaniu decyzji.

Rozgrywka to kilka powtarzalnych rund. Po każdej z nich następuje podsumowanie wyników, wykład merytoryczny nt zdarzeń i mechanizmów rynkowych zaistniałych w grze oraz warsztat praktyczny, w którym uczestnicy pracują na konkretnych narzędziach, już w odniesieniu do realnych sytuacji ze swojej codziennej pracy ? przeprowadzają analizę motywacji swoich pracowników, tworzą dla nich plan rozwoju, dobierają czynniki motywacyjne dla poszczególnych osób w zespole.

W każdej następnej rundzie uczestnicy podejmują decyzje bazując na zdobytym doświadczeniu i wiedzy, dzięki temu są w stanie lepiej zarządzać i uzyskiwać lepsze wyniki.

Czas trwania ? 2 dni szkoleniowe

 

Training Partners sp. z o.o.

ul. Jasna 31B, 44-122 Gliwice

www.trenerzy.pl

tel: 32 332 74 30

trenerzy@trenerzy.pl