Indyjski płatny startup grywalizacyjny EmployeeSocial prowadzony przez Bhavika Rathoda z University of Illinois, Anuraja Jaina z IIM Lucknow i Taranatha Jawahera rozpoczyna działalność na terenie Indii, konkurując z TriggerO, MyPerks i BenefitsPlus. Na skalę globalną będzie musiał rywalizować z Globoforce, Level 11, BI Worldwide i Accentiv.

Model działania startupu opiera się na zasadzie nagradzania pracowników corocznymi bonusami i podwyżkami za ich wpływ na sukces ich przedsiębiorstw. Ponieważ widoczność takich nagród ograniczona jest do krótkiego okresu czasu i do niewielkiego grona ludzi, wprowadzone zostały mechanizmy grywalizacyjne, aby podtrzymać zaangażowanie pracowników w wykonywane przez nich zadania w pozostałym okresie czasu. War

stwa grywalizacyjna dotyczy wdrożenia punktacji, odznak i tablic najlepszych osiągnięć, by systematycznie nagradzać pracowników za skuteczną realizację celów, jakie postawili przed nimi pracodawcy.

EmployeeSocial jest całkowicie spersonalizowany według potrzeb pracodawców, co sprawia, że można nim łatwo zarządzać. Startup zapewnia, że EmployeeSocial wygląda tak jak Intranet firm, będąc ich naturalnym przedłużeniem. Punkty otrzymane w ramach korzystania z EmployeeSocial mogą być wymieniane na ponad 100 różnych voucherów konkretnych sklepów.

employeesocial - grywalizacja

 

Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl