Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw - grywalizacja„W każdej branży i w każdej grupie podwładnych przełożony spotka się z brakiem motywacji do wykonywania pracy zawodowej. Zdając sobie sprawę, jak ważną rolę odgrywa każda zmotywowana jednostka w realizacji zadań całego zespołu, a co za tym idzie całej organizacji, wciąż poszukujemy skutecznych metod komunikowania i motywowania.” – pisze Piotr Pajewski W „Gazecie Małych i Średnich Przedsiębiorstw” (czerwiec 2013)

CZYTAJ DALEJ